Les millors classes de ball de Figueres i Vilafant són a Ballem Junts.

Les nostres classes de ball de Figueres i Vilafant estan molt ben estudiades, organitzades i adaptades per un bon aprenentatge. Com podeu veure a la programació dels balls de saló, cada quatre setmanes es treballa un ball a fons, sense deixar abandonats els altres estils. D’aquesta manera, a l’acabar el curs, s’hauran aprofundit tots els balls per posar-los en pràctica.