• -

Lola Ruiz

En Josep és únic a l’hora d’ensenyar classes de ball. L’ambient que es respira a l’escola és familiar i còmode. Constantment organitzen sortides i festes per desconectar del dia a dia i fer noves amistats. Us ho recomano!